Skip to content Skip to footer

VENDOSJA
Të gjitha udhëtimet për pjesën e mbetur të sezonit 2021 do të zhvillohen nga Porti i Vlores (Pankina e
Spilese ) kështu që ju lutemi na takoni në çadrën e linjës së lundrimit Vlora Rib Adventure me çati me
shirita blu dhe të bardhë jo më pak se 15 minuta para se të niset udhëtimi juaj. Ju lutemi të prisni në
skelë, ne do të vijmë dhe t’ju marrim.

REZERVIMET
Kompania operon një sistem elektronik të rezervimit. Me pagesë, konfirmimet lëshohen nga faqja jonë e
internetit e cila mund të shtypet ose jo nga pasagjeri. Një biletë e shtypur nuk është e nevojshme pasi
udhëtarët lejohen të hipin në përputhje me listën e pasagjerëve të lëshuar nga sistemi i rezervimit.

ORARI I TAKIMIT
Pasagjerët duhet të paraqiten në pikën tonë të takimit jo më pak se 15 minuta para kohës së reklamuar
të nisjes për udhëtimin.

ANULIMI
Pasagjerët mund të anulojnë rezervimet e tyre në çdo kohë deri në 48 orë para orës së planifikuar të
nisjes dhe të marrin një rimbursim të plotë, por për anulimet e njoftuara brenda 48 orëve nuk do të
jepet asnjë rimbursim. Të njëjtat terma zbatohen për kuponët. Anulimet duhet të njoftohen me email.
Nëse nuk prenotoni direkt me ne, atëherë ju lutemi anulojeni me agjentin e prenotimit.

NDRYSHIMET

Nëse dëshironi të ndryshoni rezervimin tuaj më shumë se 48 orë përpara, do të bëhen të gjitha
përpjekjet për t’ju gjetur një udhëtim alternativ të përshtatshëm me të njëjtën vlerë. Sidoqoftë, për
ndryshimet e njoftuara brenda 48 orëve nga nisja nuk do të jepet asnjë rimbursim. Të njëjtat terma
zbatohen për kuponët. Ndryshimet duhet të njoftohen me email. Nëse nuk prenotoni direkt me Vlora
Rib Adventure, atëherë ju lutemi bëni ndryshime me agjentin e prenotimit.

JO-SHOW
Asnjë rimbursim nuk do të bëhet për pasagjerët që nuk paraqiten në kioskë në kohë për të hipur në
udhëtimin që kanë rezervuar.

OFERTA DHE PROMOCIONE TE VECANTA
Ofertat dhe promovimet e tarifave nuk janë retrospektive. Rezervimet e bëra përpara fillimit të një
oferte ose promovimi tarifohen me çmimin që mbizotëron në kohën e rezervimit.

MOTI
Në rast se kushtet e motit në itinerar mund të bëjnë që kalimi të jetë i rrezikshëm ose i paarsyeshëm pa
arsye, Kompania rezervon të drejtën të anulojë udhëtimin ose të ndryshojë itinerarin. Nëse udhëtimi
duhet të anulohet, udhëtarëve do t’u ofrohet një rimbursim i plotë ose një rezervim alternativ.

NUMRI MINIMAL I PJESEMARRESVE

Çdo shërbim i nënshtrohet një numri minimal prej 8 personash. Nëse minimumi nuk mund të
plotësohet, Kompania rezervon të drejtën të anulojë udhëtimin. Në një rast të tillë do të ofrohet një
lundrim alternativ ose rimbursim.

KUFIZIMET E SHENDETIT
Ne nuk i rekomandojmë udhëtimet tona për gratë shtatzëna ose ata me probleme të shpinës. Vendimi
për të udhëtuar është i vetë udhëtarit dhe ne nuk pranojmë asnjë përgjegjësi për çdo çështje që del nga
kushtet shëndetësore para-ekzistuese.

REFUZIMI I SHERBIMIT
Kompania rezervon të drejtën të mohojë transportin për çdo pasagjer, gjendja mendore ose fizike e të
cilit ose dëmtimi nga alkooli ose droga, mund të paraqesë një rrezik për veten e tij, pasagjerët e tjerë
ose funksionimin e sigurt të anijes.

Pasagjerët gjatë udhëtimeve në Shqiperi duhet të kenë një pasaportë ose karte identiteti të vlefshme e
cila duhet të tregohet në bord.

Vendimi i Kapitenit është përfundimtar.

Asnjë rimbursim nuk bëhet në rastet e refuzimit të transportit.